Klachten/complaints

Klachtenprocedure voor Zorgverlening in Nederland

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Mijn praktijk voldoet uiteraard aan deze wettelijke vereisten.

Indien je niet tevreden bent over mijn behandeling of mijn manier van omgaan met jou, moedig ik je aan om dit met mij te bespreken. Ik streef naar een oplossing waarbij we samen tot overeenstemming komen. Mijn doel is om je in elke situatie gehoord en gezien te laten voelen. Een open gesprek kan vaak verhelderend werken.

Mocht het onverhoopt niet lukken om samen tot een oplossing te komen, bied ik de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure te volgen. Lees hier meer over de stappen die je kunt nemen.

Onze praktijk houdt zich aan de richtlijnen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en RBCZ in onze interacties met cliënten.

★★★

Complaints Procedure for Healthcare in the Netherlands

Since January 1, 2017, every healthcare provider must meet the standards outlined in the Healthcare Quality, Complaints, and Disputes Act (Wkkgz). Rest assured, my practice fully aligns with these legal requirements.My practice, of course, complies with these legal requirements.

If you are happy with my treatment or how I handle your case, I encourage you to inform me. We can then work together to address the issue. I am willing to listening to your concerns and dedicated to finding a solution that works for both of us in any situation. A productive conversation can often provide clarity and ensure that you feel heard and acknowledged.

In the event that we are unable to reach a resolution together, you have the option to follow an official complaints procedure. Read more about the steps you can take here . This is only in Dutch. For questions contact the VBAG! You can reach them on working days until 12 noon on number 040-2838988.

In my interactions with my clients, my practice adheres to the guidelines, professional code, and complaints regulations of VBAG and RBCZ.

★★★