English version below:

Dank je voor je bezoek aan mijn website.

Laat ik mij eerst even aan je voorstellen. Mijn naam is Marco Vottero en ik ben gediplomeerd massagetherapeut. Ik heb een 1 jarige opleidingen gevolgd als masseur bij Leffelaaropleiding/Veermancollege en een 3-jarige opleiding tot massagetherapeut bij Esoterra en deze zijn met succes afgerond.

Ik heb jarenlang in het kantoorwezen gewerkt en ik heb er veel geleerd. Door de jaren heen ging ik echter, mede door mijn werk, steeds meer gestrester leven. De deadlines, het multitasken, ‘raising the bar’ en langer doorwerken werden te veel. Vaak gaat het werk ook gewoon door als je thuis bent. Terwijl je eigenlijk deze tijd zou moeten besteden aan herstel van lichaam en geest om de volgende dag weer energiek te kunnen beginnen. Ik werd er op den duur niet gelukkig van en vroeg ik me af of dit het dan allemaal was? Kortgezegd: nee! Er viel meer uit het leven te halen dan dit. Je leeft immers maar 1 keer.

Ik ben in 2016 gestopt met het werken op kantoor en ik ben mijn eigen massagepraktijk begonnen. Nu een aantal jaren later voel ik me stukken gelukkiger. Ik heb de dingen in mijn leven veranderd die mij dat ongelukkig gevoel gaven. Ik houd nu meer zicht op balans in mijn leven en ik heb eindelijk een topbaan! Mijn werk is mijn passie. Ik mag de meest uiteenlopende, interessante mensen ontmoeten uit verschillende hoeken van de wereld en geen dag is hetzelfde. En wat is er mooier om een kleine bijdrage te mogen leveren aan de balans van je medemens door middel van massages en therapie!

                                                                                                                                                    

Thank you for visiting my website.

First, let me introduce myself. My name is Marco Vottero and I am a certified massage therapist. I have followed a 1 year training as a massage practitioner at Leffelaar training / Veermancollege and a 3 year training as a massage therapist at Esoterra and have successfully completed this.

I have worked in the office industry for many years and I have learned a lot. Over the years, however, partly due to my work, I started to live more and more stressed out. The deadlines, multitasking, raising the bar and working longer became too much. Often the work continues as usual when you are at home. While you should actually spend this time restoring body and mind to be able to start energetically the next day. It didn't make me happy in the long run and I wondered if this was it all? In short: no! There was more to life than this. After all you only live once.

I stopped working at the office in 2016 and I started my own massage practice. Now a few years later I feel much happier. I have changed the things in my life that made me feel unhappy. I, now , keep a better eye on balance in my life and I finally have a great job! My work is my passion. I can meet the most diverse, interesting people from different corners of the world and no two days are the same. And what better way to be able to make a small contribution to the balance of your fellow man through massages and therapy!