Massage therapeut

English version below:

Dank je voor je bezoek aan mijn website.

Ik ben Marco Vottero, een geaccrediteerd massagetherapeut en aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG en koepelorganisatie RBCZ. Ik heb een 1-jarige opleiding gevolgd als masseur bij Leffelaaropleiding/Veermancollege en een 3-jarige opleiding tot massagetherapeut bij Esoterra, met diploma. Jaarlijks volg ik diverse scholingen om bij te blijven en me verder te ontwikkelen.

Ik heb jarenlang in het kantoorwezen gewerkt. Ik begon steeds meer stress te ervaren: de groeiende werkdruk, deadlines, het multitasken en constant moeten voldoen aan hogere eisen. Dit leidde uiteindelijk tot lichamelijke klachten. Ik begon me af te vragen of dit alles de moeite waard was. Het antwoord was simpel: nee! Tijd om naar de signalen van mijn lichaam en geest te luisteren en actie te ondernemen. In 2016 ben ik gestopt met kantoorwerk en ben ik mijn eigen massagepraktijk begonnen. Ik voel me nu veel gelukkiger, heb positieve veranderingen in mijn leven aangebracht. De werkgerelateerde lichamelijke klachten zijn nu verleden tijd. Ik luister beter naar mijn lichaam, onderneem eerder actie en bewaak de balans in mijn leven.

Als massagetherapeut hoop ik een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van anderen door middel van massages, therapie en bewustwording. Veel lichamelijke en geestelijke klachten kun je vaak zelf aanpakken door bewustwording, zoals het veranderen van een verkeerde houding, ongezonde leefstijl en eetgewoonten, het nemen van rust, meer beweging, sport, maar ook regelmatige massages, enzovoort. Het is echter ook belangrijk om bewust te zijn van wanneer professionele hulp nodig is, zoals het raadplegen van een arts of psycholoog, als de klachten aanhouden of verergeren.

★★★

Thank you for visiting my website.

I am Marco Vottero, an accredited massage therapist affiliated with the professional association VBAG and the umbrella organization RBCZ. I completed a 1-year training as a massage practitioner at Leffelaaropleiding/Veermancollege and a 3-year training as a massage therapist at Esoterra, earning a diploma. I attend various trainings annually to stay up to date and continue my development.

I worked in the office industry for many years. I started experiencing increasing levels of stress: the growing workload, deadlines, multitasking, and constantly having to meet higher demands. This eventually led to physical complaints. I began to question whether it was all worth it. The answer was simple: no! It was time to listen to the signals from my body and mind and take action. In 2016, I left my office job and started my own massage practice. I now feel much happier and have made positive changes in my life. The work-related physical complaints are a thing of the past. I listen better to my body, take action earlier, and maintain a balance in my life.

As a massage therapist, I hope to make a small contribution to the well-being of others through massages, therapy, and awareness. Many physical and mental ailments can often be addressed through self-awareness, such as changing incorrect posture, unhealthy lifestyle and eating habits, taking rest, engaging in more physical activity and sports, as well as regular massages, and more. However, it is also important to be aware of when professional help is needed, such as consulting a doctor or psychologist, if the symptoms persist or worsen.