English version Below:

Geef een massagebon cadeau!
Je kunt een online massagebon bestellen via de knop onderaan de pagina. Na betaling via iDEAL krijg je de bon met code automatisch naar je emailadres gestuurd. Deze code kun je tijdens het boeken in het vakje 'opmerkingen' invoeren of neem de code mee om het te verzilveren.

Een hard copy massagebon is te bestellen voor een zelf te bepalen bedrag. Je kunt de massagebon, op afspraak, zelf op komen halen of ik kan het per post naar je versturen (bestel op tijd, postbezorging is niet altijd punctueel). Per post komt er 1 euro bij voor verzendkosten. Wat ik nodig heb is de naam van gever en ontvanger, het
te besteden bedrag. Naam en volledig adres aan wie de bon verstuurd dient te worden. Stuur hiervoor even een email.

* Massagebonnen zijn alleen van toepassing voor behandelingen die direct via mijn website zijn geboekt en is niet van toepassing op therapeutische behandelingen*

* Mocht je een andere soort massagebon via massagebon.nl hebben, dan kun je deze ook bij mij verzilveren.


A massage certificate as a gift!
You can order an online massage voucher via the button at the bottom of the page. After payment via iDEAL you will automatically receive the voucher with code to your email address. You can enter this code in the 'Opmerkingen' (comments) section during booking or take the code with you to redeem it.

A hard copy massage voucher can be ordered from me for a self-determined amount. You can pick up the massage voucher yourself, by appointment, or I can send it to you by post (order on time, postal delivery is not always punctual). 1 euro is added per post for shipping costs. What I need is the name of the giver and receiver, the
amount to be spent. Name and full address to whom the voucher should be sent.


* Gift certificates only apply to treatments that are booked directly through my website and do not apply to therapeutic treatments *


* If you have an external massage gift certificate from massagebon.nl, you can also redeem it with me.