MassagesOur bodies communicate to us clearly and specifically, if we are willing to listen. ~ Shakti Gawain

(Ons lichaam communiceert duidelijk en specifiek met ons, als we bereid zijn te luisteren. ~ Shakti Gawain)

English version below:

In de drop-down lijst kun je meer lezen over verschillende behandelingen.

Bij alle behandelingen vindt vooraf een gesprek (intake) plaats, waarbij het eerste gesprek wat langer duurt. We bepalen waar de behoefte ligt en welk lichaamsgebied de meeste aandacht nodig heeft. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van verschillende massagetechnieken om een effectieve behandeling te bieden.

LET OP: Deze behandelingen vervangen geen enkele medische behandeling. Vraag bij twijfel altijd aan jouw arts/therapeut of deze behandeling veilig voor je is en of het geen kwaad kan tijdens een andere behandeling die je momenteel ondergaat. Veiligheid gaat immers boven alles.

★★★

In the drop-down list, you can read more about various treatments.

For all treatments, a preliminary conversation (intake) takes place, during which the first session may take a little longer. We determine where the need lies and which area of the body requires the most attention. During the treatment, I utilize different massage techniques to provide an effective session.

PLEASE NOTE: These treatments do not replace any medical care. If in doubt, always consult your doctor/therapist to ensure the safety of this treatment for you, especially if you are currently undergoing other medical treatments. After all, safety comes first.