Bian-stone / Massage
English version below:

Dit heeft hetzelfde principe als hot stones. Het is een warmtetherapie, maar heeft daarnaast ook een far-infraroodwarmte, wat wil zeggen dat de warmte dieper het lichaam binnendringt. Het wordt gecombineerd met andere massagetechnieken om een optimaal effect te bereiken.

De Bian-stone massagers worden verwarmd en over het lichaam bewogen, en zorgen voor diepe ontspanning en vermindering van stress. Het bevordert de doorbloeding, verlicht spierspanning en kan pijn verlichten. De combinatie van warmte en massage bevordert de afgifte van endorfines, wat een gevoel van welzijn bevordert. Het kan een goede nachtrust bevorderen.


Contra-indicaties: Deze warmtetherapie is niet geschikt voor iedereen.
– Bij ongecontroleerde hoge bloeddruk
– Bij bepaalde huidproblemen
– Bij ontstekingen
– Bij kanker
– Bij diabetes (aangepast)
– Bij koorts
– Bij vaatziekten
– Bij neuropathie
– Bij een pacemaker

Mensen met geïmplanteerde medische apparaten, zoals een pacemaker, kunnen hier geen gebruik van maken vanwege de far-infraroodverwarming en het mogelijke risico van interferentie met de pacemaker of andere apparatuur. Vraag bij twijfel altijd aan jouw arts/therapeut of deze therapie veilig voor je is.

Deze behandeling wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

★★★

This follows the same principle as hot stones. It is a form of heat therapy but also includes far-infrared heat, which means the heat penetrates deeper into the body. It is combined with other massage techniques to achieve optimal results.

The Bian-stone massagers are heated and moved over the body, providing deep relaxation and stress reduction. It promotes blood circulation, relieves muscle tension, and can alleviate pain. The combination of heat and massage triggers the release of endorphins, promoting a sense of well-being and potentially improving sleep quality.

Contraindications: This form of heat therapy is not suitable for everyone. Avoid it if you have:
– Uncontrolled high blood pressure
– Certain skin issues
– Inflammation
– Cancer
– Diabetes (with adjustments)
– Fever
– Vascular diseases
– Neuropathy
– A pacemaker

People with implanted medical devices, such as a pacemaker, cannot use this therapy due to the far-infrared heating and the potential risk of interference with the pacemaker or other equipment. When in doubt, always consult your doctor or therapist to ensure the safety of this therapy for you.

This treatment is not covered by health insurance providers.