Pressure makes diamonds

English version below:

Deep Tissue is steviger dan ontspanningsmassage en maakt gebruik van stevige druk en langzame strijkingen om de diepere spierlagen te bereiken en de fascia op zachte manier uit te rekken, zodat de spieren meer bewegingsvrijheid krijgen. Diepe, langzaam glijdende druk over de spieren met behulp van de elleboog, onderarm, knokkels, vuisten, duimen en frictie. Het kan onder anderen chronische pijn verlichten zoals pijn in de onderrug of bovenrug, KANS (klachten arm, nek, schouder), maar ook een goede massagevorm voor de benen, voor als je een staand beroep hebt of bijvoorbeeld van hardlopen houdt. Veel mensen denken dat Deep Tissue hard, diep en pijnlijk moet zijn. Het kan soms iets pittig aanvoelen, maar het passeert nooit de pijngrens. Omdat ieder mens anders is, stem ik de druk op jouw behoefte af. Veel mensen geven de voorkeur aan Deep Tissue.

Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.


Deep Tissue is firmer than relaxation massage and uses firm pressure and slow strokes to reach the deeper muscle layers and gently stretch the fascia, giving the muscles more freedom of movement. Deep, slowly sliding pressure over the muscles using the elbow, forearm, knuckles, fists, thumbs and friction. It can relieve chronic pain such as pain in the lower back or upper back, CANS (complaints arm, neck, shoulder), but also a good form of massage for the legs, if you have a standing job or you like running for example. Many people think that Deep Tissue has to be hard, deep and painful. It can sometimes feel a bit tender, but it never crosses the pain barrier. As every person is different, I adjust the pressure to your needs. A lot of people prefer Deep Tissue.

This treatment is not reimbursed by healthcare insurers.