As it is written in stone; massage rocks!

English version below:

Tijdens een hot stone massage worden gladde, verwarmde basaltstenen met aromatische massageolie gebruikt in combinatie met een ontspannende massage. De warmte van de stenen werkt dieper in de spieren in. Het helpt om de slaapkwaliteit te verbeteren, stimuleert bloedcirculatie, verlicht spierpijn, bij het kouwelijk zijn, rug- en/of nekklachten, algemene moeheid, stress etc. Als je lijdt aan hoge bloeddruk, hartklachten, huidontsteking, zeer gevoelige huid of diabetes, dan kan ik deze massage helaas niet aanbieden.

Om oververhitting van het lichaam te voorkomen, geef ik hot stone massages alleen buiten het zomerseizoen, als de omgevingstemperatuur lager is. Het lichaam is dan beter in staat om de lichaamswarmte af te geven aan de omgeving. Hot stone massage heeft 1 uur voorbereiding nodig, aangezien de basaltstenen moeten worden opgewarmd. Boek daarom een hot stone massage altijd ruim van tevoren.

Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.


During a hot stone massage, smooth, heated basalt stones with aromatic massage oil are used in combination with a relaxing massage. The heat from the stones works deeper into the muscles. It helps to improve sleep quality, stimulates blood circulation, when feeling chilly, relieves muscle pain, back and / or neck complaints, general fatigue, stress etc. If you suffer from high blood pressure, heart problems, skin inflammation, very sensitive skin or diabetes, unfortunately, I cannot offer this massage.

To prevent overheating of the body, I only offer hot stone massages outside the summer season when the ambient temperature is lower. The body is then better able to release the body heat to the environment. Hot stone massage requires 1 hour of preparation, since the basalt stones need to be warmed up. Therefore, always book a hot stone massage well in advance.

This treatment is not reimbursed by healthcare insurers.