English version below:

Deep Tissue maakt gebruik van stevige druk en langzame strijkingen om de diepere spierlagen te bereiken en de fascia op zachte manier uit te rekken, zodat de spieren meer bewegingsvrijheid krijgen. Diepe, langzaam glijdende druk over de spieren met behulp van de elleboog, onderarm, knokkels, vuisten, duimen en frictie. Het kan onder anderen chronische pijn verlichten zoals pijn in de onderrug of bovenrug, KANS (klachten arm, nek, schouder), maar ook een goede massagevorm voor klachten mbt de benen en andere chronische klachten. Veel mensen denken dat Deep Tissue hard, diep en pijnlijk moet zijn. Het kan soms iets pittig aanvoelen, maar het passeert nooit de pijngrens. Omdat ieder mens anders is, stem ik de druk op jouw behoefte af.

Heb je geen klachten, maar ben je gewoon wat gespannen en behoefte aan een gewone stevige massage, boek dan een ontspanningsmassage. Deep tissue kan hier ook toegepast worden.

- Klachtgerichte Deep tissue komt als natuurgeneeskundig consult in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of jouw verzekering natuurgeneeskundige consulten vergoedt. Een door-verwijzing van een huisarts is niet nodig.


Deep Tissue uses firm pressure and slow strokes to reach the deeper muscle layers and gently stretch the fascia, giving the muscles more freedom of movement. Deep, slowly sliding pressure over the muscles using the elbow, forearm, knuckles, fists, thumbs and friction. It can relieve chronic pain such as pain in the lower back or upper back, CANS (complaints arm, neck, shoulder), but also a good form of massage for complaints related to the legs and other chronic complaints. Many people think that Deep Tissue has to be hard, deep and painful. It can sometimes feel a bit tender, but it never crosses the pain barrier. As every person is different, I adjust the pressure to your needs. A lot of people prefer Deep Tissue.

If you do not have any complaints, but you are just a bit tense and prefer a firm massage, then book a relaxing massage. Deep tissue can be implimented in here too.

- Complaint-oriented Deep tissue massage qualifies for reimbursement under the supplementary insurance as a naturopathic consultation. Ask your health care provider whether your health insurance reimburses naturopathic consultations. A referral from a doctor is not necessary.