Relax massage / deep tissue


English version below:


Ervaar je spanning en wil je gewoon ontspannen met een massage om stramme spieren aan te pakken en tot rust te komen? Kies dan voor een klassieke massage / deep tissue. Deze vorm is perfect om dagelijkse stress en gejaagdheid van lichaam en geest te verminderen. Massage stimuleert spieren om te ontspannen door zachte tot stevige knedingen, deep tissue, strijkingen en fricties, gecombineerd met aromatische massageolie en ontspannende muziek. Tijdens de massage produceert je lichaam hormonen die stress verminderen. Massage omvat dus meer dan alleen strijken, kneden en wrijven; er vinden goede processen plaats in je lichaam.

Deze behandeling wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

★★★

Do you experience tension and simply want to relax with a massage to address tight muscles and unwind? Then choose a classic massage / deep tissue. This form is perfect for reducing the daily stress and restlessness of the body and mind. Massage stimulates muscles to relax through gentle to firm kneading, deep tissue work, strokes, and friction, combined with aromatic massage oil and relaxing music. During the massage, your body produces hormones that reduce stress. So, massage involves more than just stroking, kneading, and rubbing; beneficial processes take place in your body.

This treatment is not covered by health insurance providers.