English version below:

Heb je geen chronische pijnklachten en wil je gewoon een ontspanningsmassage en de stramme spieren meer ontspannen krijgen (klassieke massage of deep tissue) dan is deze vorm perfect om je te ontdoen van de dagelijkse stress en dat haastige gevoel van lichaam en geest. Even alles opzij. Deze massage stimuleert je spieren om te ontspannen door middel van zachte tot stevig knedingen of door middel van deep tissue, strijkingen en fricties in combinatie met aromatische massageolie en ontspannende muziek. Je wordt je bewust hoe het voelt om weer ontspannen te zijn. Ontspanningsmassage verbetert de bloedcirculatie en stimuleert de lymfecirculatie. Je lichaam maakt onder anderen hormonen aan die stresshormonen weer onderdrukken. Massage houdt dus meer in dan stijken, kneden en wrijven alleen, er gebeurt een heel scala aan processen in je lichaam.

Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.


If you do not have chronic pain complaints and you just want to have a relaxing massage to get the stiff muscles more relaxed (classic massage or deep tissue) then this form is perfect to get rid of the daily stress and that hasty feeling of body and mind. Put everything aside. This massage stimulates your muscles to relax through soft to firm kneading or through deep tissue, strokes and frictions in combination with aromatic massage oil and relaxing music. You become aware of what it feels like to be relaxed again. Relaxation massage improves blood circulation and stimulates lymph circulation. Your body produces hormones that suppress stress hormones, among other things. Massage means more than just stroking, kneading and rubbing, a whole range of processes happen in your body while being massaged.

This treatment is not reimbursed by healthcare insurers.