This is the main content area

English version below:

Vergoeding zorgverzekeraars

Mijn therapeutische (klachtgerichte) massagebehandelingen worden door de meeste verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering als natuurgeneeskundig consult.

Ik adviseer je om je verzekeringpolis goed door te lezen, aangezien de term natuurgeneeskunde verschilend wordt gezien en gebruikt door zorgverzekeraars. Zo heeft de CZ groep (waaronder ook Nationale Nederlanden, OHRA en Just) besloten om massage te excluderen van natuurgeneeskunde en vergoeden maatschappijen als DSW en Zorg en Zekerheid alleen nog natuurgeneeskundige consulten als die door een BIG geregistreerde arts worden uitgevoerd.

Vergoeding via zorgverzekeraars is sowieso niet mogelijk bij ontspanningsmassages, cadeaubonnen en Vijf massage kaarten.
Reimbursement by health insurers

My therapeutic (complaint-oriented) massage treatments are reimbursed by most Dutch insurers from the additional healthcare insurance as a naturopathic consultation.

I advise you to read your insurance policy carefully, since the term naturopathy is seen and used differently by health insurers. For example, the CZ group (including Nationale Nederlanden, OHRA and Just) has decided to exclude massage from naturopathy and reimburses companies such as DSW and Zorg en Zekerheid only naturopathic consultations if they are performed by a BIG registered doctor.

Reimbursement by health insurers is not possible in any case with relaxation massages, gift certificates and Five treatment cards.