English version Below:

Geef een massagebon cadeau!

Wat is er leuker om een steentje bij te dragen aan het welzijn van je dierbaren, je zakenrelaties, je collega of kennis? Een mooie manier is een massage cadeaubon te geven voor een behandeling in mijn praktijk.

Je kunt de bovenstaande hard copy massagebon bij mij bestellen voor bedragen tot € 75,00 of € 65,00 (de behandeltarieven van 90 of 75 minuten). Je kunt ook voor een kleiner bedrag kiezen. Diegene, waarvoor de bon bestemd is, kan het restant van de behandeling dan bij mij in de prakijk betalen via pin. Je kunt de massage cadeaubon, op afspraak, zelf op komen halen of ik kan het per post naar je versturen. Per post komt er 1 euro bij voor verzendkosten. Via email zal ik een betaallink sturen. Na betaling via iDeal (alleen met Nederlandse bankkaart) stuur ik de bon naar je toe.

De informatie die ik vooraf nodig heb:
- Naam van diegene die de bon uiteindelijk zal krijgen;
- Naam van diegene die de bon geeft;
- Het bedrag;
- Naam, adres, postcode en plaats van diegene naar wie de bon verzonden dient te worden.
Stuur deze informatie naar mij via email: bebalancedmassageamsterdam@gmail.com

Wil je echter het milieu ontzien en meer vrijheid hebben in het te besteden bedrag, dan kun je ook een onlinemassagebon bestellen via mijn website. Dit kun je hier doen. Na betaling via iDEAL (alleen met Nederlandse bankkaart) krijg je de bon met code naar je emailadres gestuurd. Deze code kun je bij het boeken van een behandeling bij het vakje 'opmerkingen' invoeren of je neemt de code mee en verzilveren het dan ter plekke.

* Massagebonnen zijn alleen van toepassing voor behandelingen die direct via mijn website zijn geboekt en is niet van toepassing op therapeutische behandelingen*


* Mocht je een andere soort massagebon via massagebon.nl hebben, dan kun je deze ook bij mij verzilveren.


A massage certificate as a gift!

What could be nicer to contribute to the well-being of your loved ones, your business relations, your colleague or acquaintance. A nice way is to give a massage gift certificate for a massage at my practice.

You can order the above hard copy gift certificate from me for amounts up to € 75,00 or € 65,00 (the treatment rates of 90 or 75 minutes). You can also opt for a smaller amount. The person for whom the gift certificate is intended can pay the remainder of the treatment to me at my practice via pin.
You can pick up the massage gift certificate yourself, by appointment, or I can send it to you by post. An additional 1 euro is added per post for shipping costs. I will send a payment link via email. After payment via iDEAL (only with Dutch bank card) I will send the gift certificate to you.

The information I need:
- Name of the person who will eventually receive the receipt;
- Name of the person giving the receipt;
- The amount;
- Name, address, zip code and place of the person to whom the gift certificate should be sent.
Send the information to me by email: bebalancedmassageamsterdam@gmail.com

However, if you want to protect the environment and have more freedom in the amount to be spent, you can also order an onlinegift certificate via my website. You can do this right here . After payment via iDEAL (only with Dutch bank card) you will receive the receipt with code sent to your email address. You can enter this code when booking a treatment in the 'comments' box or you can take the code with you and redeem it on the spot.

* Gift certificates only apply to treatments that are booked directly through my website and do not apply to therapeutic treatments ** If you have an external massage gift certificate from massagebon.nl, you can also redeem it with me.